Praca po studiach ratownictwa medycznego – gdzie można pracować po ukończeniu takiego kierunku?

Ratownictwo medyczne to nie tylko dość popularny obecnie kierunek studiów, ale w istocie wstęp do realizacji szlachetnej misji. Niezależnie bowiem od obranej po jego ukończeniu drogi zawodowej, zadania wynikające z nabytych w trakcie nauki umiejętności nie kończą się wraz z upływem określonego w regulaminie pracodawcy czasu pracy. Jest to też forma kształtowania postawy życiowej. Konieczność reakcji czy niesienia pomocy może pojawić się bowiem nawet w najmniej oczekiwanych okolicznościach, również w czasie wypoczynku czy towarzyskiej zabawy. Nie powinno to jednak być powodem do zniechęcenia. Trzeba pamiętać, że wdzięczność ze strony otrzymujących pomoc potrafi dostarczyć takiej satysfakcji i dumy, jakiej nie jest w stanie zapewnić nawet najwyższe honorarium.

Studia ratownictwa medycznego

Studia ratownictwa medycznego można ukończyć obecnie na wielu uczelniach w Polsce. Ich oferta znajduje się również na stronie internetowej powislanska.edu.pl. Popularność tej specjalizacji wynika zapewne nie tylko z faktu, iż zapewnia ona wiele możliwości zawodowych. Wiedza i umiejętności nabywane w toku nauki są bardzo przydatne również w codziennym życiu. Zawód ratownika wymaga szerokiego poziomu odpowiedzialności i rozwagi. Oferty dostępne na rynku dla absolwentów tego kierunku to praca:

  • w pogotowiu ratunkowym,
  • na oddziałach szpitalnych (w tym SOR),
  • w służbach specjalistycznych (np. policja),
  • w służbach ochotniczych (np. TOPR),
  • w centrach powiadamiania ratunkowego,
  • polegająca na prowadzeniu szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

Pogotowie ratunkowe

Jednym z miejsc kojarzonych w pierwszej kolejności z ratownictwem medycznym jest oczywiście praca w pogotowiu ratunkowym. Często wymaga ona zdobycia dodatkowych uprawnień, niemniej ukończenie tematycznych studiów może stanowić pierwszy krok w tym kierunku. Tego rodzaju praca wymaga wyjątkowej odporności na stres i opanowania, jednak z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo jest potrzebna. Ratownictwo medyczne – studia Kwidzyn stanowi jedną z możliwości nabywania wiedzy w tym zakresie oraz doskonalenia swoich zdolności.

SOR

Studia ratownictwa medycznego w Kwidzynie (i nie tylko) dają również szanse zatrudnienia na oddziałach szpitalnych, takich jak (przede wszystkim) SOR (czyli szpitalny oddział ratunkowy), czy izba przyjęć. Są to miejsca, w których niezbędna jest umiejętność szybkiej oceny stanu pacjenta oraz odpowiedniej reakcji – ocena dokonana w czasie pierwszego kontaktu z poszkodowanym oraz właściwe przypisanie rodzaju niezbędnej dla niego pomocy stanowi niejednokrotnie nawet o jego życiu lub śmierci. Specjalistyczne studia mają dostarczać wiedzy medycznej niezbędnej do udzielania pierwszej pomocy, jak również wskazywać możliwe sposoby radzenia sobie w okolicznościach trudnych zdarzeń, z którymi ratownik będzie musiał się zmierzyć.

Przede wszystkim służba

Warto mieć świadomość, że ratownictwo medyczne to przede wszystkim służba. Dodatkowo jest to służba wiążąca się w sposób oczywisty z licznymi niebezpieczeństwami, a co za tym idzie z narażaniem własnego zdrowia (czasem nawet życia), poświęceniami i wyrzeczeniami. Zawód ten może być bowiem wykonywany w ramach specjalistycznych służb ratunkowych, takich jak: straż pożarna, policja czy wojsko. Ponadto ratownicy medyczni jako ochotnicy mogą również wspierać szeregi WOPR, TOPR czy GOPR. Tego rodzaju służba podkreśla jednak w sposób szczególny bohaterski charakter tego zawodu.

Inne

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może jednak wykonywać swój zawód także w miejscach nie uczestniczących bezpośrednio z ofiarami wypadków czy nieszczęśliwych zdarzeń, a jednak mającymi równie istotne znaczenie. Do miejsc tych należą centra powiadamiania ratunkowego, gdzie ratownicy medyczni (po spełnieniu określonych warunków) są zatrudniani jako dyspozytorzy. Ponadto ukończenie studiów ratownictwo medyczne (w tym ratownictwo medyczne – Kwidzyn) daje szansę wykonywania również innych zadań (równie istotnych dla bezpieczeństwa społecznego). Należy do nich np. prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzięki którym podstawowa wiedza z tego ważnego obszaru jest przekazywana przeciętnym obywatelom.

Źródło: https://powislanska.edu.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *