18 / 04 / 2017 Developers

Sphinx Search Engine + Symfony

Kontynuując poprzedni artykuł przebrniemy przez proces instalacji i integracji Sphinxa z Symfony pod Windowsem.

Instalacja Sphinxa

Najpierw musimy zainstalować silnik. Można go pobrać z oficjalnej strony.

Konfiguracja Sphinxa

W składnikach zainstalowanego silnika posiadamy pliki między innymi sphinx.conf.in, który przedstawia przykład konfiguracji indeksów. Można skonfigurować na jego podstawie lub tworzyć nowy sphinx.conf. Plik zawiera informacje o tym co indeksować oraz informacje o samym daemonie sphinxa.

Struktura

 • source – jest to źródło danych na których podstawie sphinx oblicza swoje indeksy.
 • index – informacje o samym indeksie, jego parametry, gdzie ma zostać zapisany oraz źródło danych
 • indexer – konfiguracja indexera,
 • searchd – konfiguracja daemona
source productIndex
{
 type			= mysql
 sql_host		= localhost
 sql_user		= db_user
 sql_pass		= db_password
 sql_db			= nazwa_bazy
 sql_port		= 3306

 sql_query		= SELECT id as 'id', name, description, 'product' as 'index_name' FROM product
 sql_attr_string = index_name
 
}


index product
{
 source			= productIndex
 path			= C:/Sphinx/data/product
 min_infix_len 	= 3
 expand_keywords	= 1
}indexer
{
 mem_limit		= 128M
}


searchd
{
 listen			= 9312
 listen			= 9306:mysql41
 log			= C:/Sphinx/log/searchd.log
 query_log		= C:/Sphinx/log/query.log
 read_timeout		= 5
 max_children		= 30
 pid_file		= C:/Sphinx/log/searchd.pid
 seamless_rotate		= 1
 preopen_indexes		= 1
 unlink_old		= 1
 workers			= threads # for RT to work
 binlog_path		= C:/Sphinx/data

}

 

Stworzyliśmy tutaj index na rekord z tabeli product, wyciągamy dane (stringi) z kolumn ‘name’ oraz ‘description’. Nasz index nazywa się ‘product’. Dane o nim zostaną zapisane w C:/Sphinx/data w plikach z prefixem ‘product’.  Następnie aby stworzyć taki index fizycznie, odpalamy konsolę, wchodzimy do lokalizacji zainstalowanego Sphinxa (C:\Sphinx) oraz odpalamy bin\indexer –rotate –allJeżeli nie pojawiają się błędy, sprawdzamy czy w katalogu data stworzyliśmy poprawnie indeksy. Następnie aby mieć do nich dostęp musimy włączyć sam silnik komendą bin\searchd –config sphinx.conf (plik sphinx.conf znajduje się dokładnie tu gdzie my w konsoli, jeśli jest w innym miejscu, tutaj ścieżka).

Konfiguracja Symfony

 1. Instalacja AkumaI\SphinxsearchBundle\SphinxsearchBundle
 2. Instalujemy Bundle do obsługi Sphinxa.
 3. Do config.yml naszej aplikacji dopisujemy:
sphinxsearch:
  searchd:
    host: localhost
    port: 9312 
  indexes:
    product: "AppBundle:Product"

W tym momencie daliśmy do zrozumienia naszej aplikacji że rekordy znalezione pod indexem ‘product’ będą obiektami klasy Product z AppBundle.

Wyszukiwanie

Nasza metoda w kontrolerze:

 /**
  * @Route("/search")
  */
 public function searchAction(Request $request)
 {  
   	$q = $request->get('q'); 

 	$results = $this->sphinx->searchEx($q, array(‘product’));

[….]
 }

Voila!

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn