13 / 01 / 2015 eCommerce

PZU, TP S.A., Poczta Polska. Najsłynniejsze zmiany logotypów w historii