09 / 05 / 2017 Developers

Gulp vs Grunt

W jednym z poprzednich artykułów poruszony został temat preprocesorów CSS. Natomiast w niniejszym porównam dwa narzędzia przydatne do automatyzacji pracy każdego web developera. Ułatwiają pracę z preprocesorami takimi jak Sass czy LESS, optymalizują zasoby CSS czy JavaScript oraz wczytują zmiany automatycznie za każdym razem, gdy plik zostanie zapisany.

Instalacja

Oba narzędzia oparte są o platformę Node.js, dopiero po jej instalacji będzie możliwa instalacja Gulp’a lub Grunt’a, a odbywa się to poprzez wywołanie odpowiedniej komendy w konsoli.

GULP: npm install -g gulp
GRUNT: npm install -g grunt-cli

Obie komendy służą do instalacji globalnej, komenda do instalacji lokalnej wygląda następująco:

GULP: npm install gulp --save-dev
GRUNT: npm install grunt --save-dev

Przed rozpoczęciem korzystania z Gulpa czy Grunta musimy najpierw stworzyć plik konfiguracyjny i umieścić go w głównym katalogu naszego projektu. W przypadku Gulp’a będzie to gulpfile.js, a w przypadku Grunt’a gruntfile.js, oba pliki można stworzyć z konsoli za pomocą komendy touch nazwa_pliku.

Podstawy konfiguracji Gulp

// przykładowa minimalna zawartość pliku, w nim zawarta będzie cała konfiguracja

var gulp = require('gulp');
  gulp.task(‘default’,function() {
  console.log(‘Hello!’);
});

Transformacja pliku LESS do CSS

W tym celu należy zainstalować wtyczkę gulp-less, w tym celu w konsoli wpisujemy:

npm install --save-dev gulp-less

Następnym krokiem będzie konfiguracja zadania i w tym celu wykorzystany nasz wcześniej utworzony plik gulpfile.js

var
 gulp = require('gulp'),
 less = require('gulp-less'),
 path = require('path');
gulp.task('less', function () {
 return gulp.src('./layout/**/*.less')
  .pipe(less({
   paths: [ path.join(__dirname, 'less', 'includes') ]
  }))
  .pipe(gulp.dest('./public/css'));
});

Na początku należy zaimportować wtyczki za pomocą require. Zadanie definiujemy poprzez użycie funkcji task. Zostaną tutaj przekazane dwa parametry,mianowicie nazwa zadania oraz funkcja, która mówi gdzie implementujemy nasze zadanie. Jedna z linii przekazuje ścieżkę do plików LESS, użycie *.less informuje o tym, że interesują nas tylko pliki z takim rozszerzeniem. Kolejne linie kodu (8-10) służą do transformacji plików LESS na CSS, w tym celu użyto funkcji pipe. Linia 11 zwraca nam plik wynikowy transformacji.

Najważniejsze funkcje

 • gulp.task – służy do definiowania naszych zadań
 • gulp.watch – uruchamia daną funkcję jak tylko zostaną zmienione pliki
 • gulp.src – wskazuje na pliki z których korzystamy
 • gulp.dest – zapisuje plik do określonej lokalizacji

Podstawy konfiguracji Grunt

// podstawowa zawartość pliku

module.exports = function(grunt) {
  grunt.initConfig({
    pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
    taskName: {     //nazwa zadania
      options: {   //opcje

      },
      operations: {  //operacje
      }
    }
  });
  grunt.loadNpmTasks('grunt-module');         // w taki sposób ładujemy nasze moduły
  grunt.registerTask('default', ['taskName']);    // określany jakie zadania wykonują się po wpisaniu w konsoli grunt
};

Transformacja pliku SASS do CSS

W konsoli wpisujemy następujące polecenie:

npm install grunt-libsass --save-dev

Po zainstalowaniu wtyczki możemy przejść do konfiguracji w pliku gulpfile.js

libsass: {                     // zadanie główne
  files: {
    expand: true,
    src: ['css/style.scss'],        // pliki na których domyślnie ma być wykonane zadanie
    dest: '',                  // gdzie mają się zapisać skompilowane pliki CSS (w tym przypadku zapisze się w lokalizacji pliku Sass)
    ext: '.css'                // rozszerzenie po skompilowaniu
  }
}

Załadowanie zadanie odbywa się poprzez użycie:

grunt.loadNpmTasks('grunt-libsass');

Nasz plik powinien teraz wyglądać następująco:

module.exports = function(grunt) {
  		grunt.initConfig({
    			pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
    		 	libsass: {
      			files: {
        				expand: true,
        				src: ['css/style.scss'],
        				dest: '',
        				ext: '.css'
      			 	}
    			}
  		});

  		grunt.loadNpmTasks('grunt-libsass');
 };

Aby zmiany były widoczne zaraz po zapisaniu ich w danym pliku warto dopisać jeszcze:

watch: {
  		scss: {          		// możemy określić dowolną nazwę
    			files: ['css/*.scss'], 	// określamy na jakich plikach pracujemy
    			tasks: ['libsass']   	// wybieramy zadania jakie na nich wykonujemy, po kolei
  		}
 }

Natomiast zadanie ładujemy za pomocą:

grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');

Dodajemy również funkcję watch do domyślnych zadań:

grunt.registerTask('default', ['watch']);

Po zapisaniu pliku gulpfile.js i wywołania w konsoli polecenia grunt, każda modyfikacja wykonana na pliku SASS w folderze css będzie kompilowana i zapisywana do pliku wynikowego. Trzeba jednak pamiętać, że zamknięcie konsoli, zamknie nam zadanie i kompilacja zostanie przerwana.

Konfiguracja Grunta – initConfig

 • grunt-contrib-qunit – odpalenie testów
 • grunt-contrib-uglify – zminifikuje pliki JavaScript
 • grunt-contrib-cssmin – zminifikuje pliki CSS
 • grunt-contrib-concat – połączy pliki w jeden
 • grunt-contrib-copy – kopiuje pliki z jednej lokalizacji do drugiej
 • grunt-contrib-htmlmin – zminifikuje pliki HTML

Podsumowanie

GULP GRUNT
ZALETY
 • zapewnia minifikację i konkatenację
 • używa czystego kodu JavaScript
 • konwertuje pliki (np Sass do CSS)
 • operacje wykonywane są w pamięci
 • sposób definiowania tasków jest przejrzysty
 • ponad 2000 wtyczek
 • łatwość w wykonywaniu minifikacji, kompilacji i testowaniu plików
 • operacje są wykonywane na plikach tymczasowych, przez co jest mniej wydajny
 • ponad 5000 wtyczek
WADY
 • nie można wykonywać wiele zadań
 • nowicjusz w porównaniu z Gruntem
 • sposób definiowania tasków jest nieczytelny
 • pakiety nie są jednocześnie aktualizowane Node.js
 • jeśli pakiety npm zostały zaktualizowane, trzeba czekać aż autor Grunt’a aktualizuje go


Pomimo iż zauważyłam, że Gulp jest rzadziej zalecanym narzędziem do automatyzacji pracy web developera, to liczba jego zwolenników z dnia na dzień wzrasta. Z nim mam największą styczność przy pracy w różnych projektach. Z informacji od kolegów i tego co wyczytałam na forach, to właśnie Gulp jest tym narzędziem, który wykonuje operacje w szybciej i to dlatego coraz częściej się po niego sięga.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
 • Łukasz Gadzina

  Teraz to sie webpacka uzywa 😉